dinsdag 7 februari 2017 / De Financiële Telegraaf / Richard Mouw / DFT Ondernemen Starter van de Week Startup Telegraaf

Print / STARTER VAN DE WEEK

Professionele creatieve lessen

Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en inspelen op hun behoefte vanuit speelse creativiteit. Het is de missie van Nadya Bos, en die missie wil zij uitdragen met Moments4Kids. Dit bedrijf organiseert professionele creatieve lessen op kinderdagverblijven, scholen en bso’s.


Bos nam de organisatie afgelopen zomer over van Marieke Laumans, die het bedrijfje in 2012 oprichtte na onvrede over het creatieve aanbod op de crèche van haar kinderen.

 

Voordat zij Moments4Kids overnam, was Bos al betrokken bij het bedrijf. „Ik fungeerde als klankbord voor Marieke, die ik al ken van de middelbare school. Wij delen onze pedagogische visie over het belang van creativiteit voor de ontwikkeling van kinderen”, vertelt de onderneemster. „We ontwikkelden samen het PeuterPlus-programma: voorschoolse educatie voor kinderen van 2 tot 4 jaar en vervolgens ging ik aan de slag als PeuterPlus-docent op kinderdagverblijven.”

 

Sinds Bos het bedrijf overnam, probeert ze de onderneming naar een breder plan te trekken. Voordat zij het stokje overnam was Moments4Kids voornamelijk gefocust op kinderdagverblijven, de pijlen zijn nu ook gericht op basisscholen en de naschoolse opvang. „Vooral op basisscholen is er nu vaak weinig creatieve toevoeging omdat van docenten wordt verwacht dat zij zelf invulling aan dat gedeelte geven naast de reguliere lessen.”

 

Moments4Kids heeft een database met freelance creatieve docenten (allemaal met een lesbevoegdheid) die onder meer muziek-, dans-, yoga- en beeldende vorming-lessen geven. Maar ook workshops fotografie, freerunning, kung fu en natuurbeleving behoren tot het aanbod. Kinderdagverblijven, scholen en bso’s kunnen losse lessen inkopen maar ook zogenaamde ’ateliers’, dat zijn cursussen van meerdere lessen.

 

Bos ziet nog veel kansen voor haar bedrijf. „We willen ons in de toekomst bijvoorbeeld ook gaan richten op de verplichte leerlijnen waar scholen in het primair onderwijs aan moeten voldoen. Ons idee is om pakketten aan te bieden waarmee scholen de doelen die aan zo’n leerlijn verbonden zijn, kunnen behalen.”

 

Ook is het een droom van Bos om met Moments4Kids niet alleen kinderen in Amsterdam en omgeving van originele creatieve lessen te kunnen voorzien. „Ik zou het geweldig vinden als ons concept ook in andere steden navolging vindt. Ik vind het wel heel belangrijk dat we kleinschalig blijven, ik heb ook geen ambitie om zelf landelijk actief te zijn. Idealiter zouden anderen het concept overnemen en lokaal uitrollen, dus zelf lokale docenten uitzoeken en kinderdagverblijven, scholen en bso’s benaderen, als een soort franchise.”