donderdag 5 januari 2017 / De Financiële Telegraaf / Roel Dijkstra / DFT Ondernemen Sociaal ondernemen Social enterprise Telegraaf

Print / SOCIALE ZAKEN

Incassobureau zonder winstoogmerk

Een incassobureau met een geweten. Het lijkt geen voor de hand liggende combinatie, maar toch probeert Faircasso precies dát te zijn. „De traditionele werkwijze van incassobureaus past niet bij de huidige tijd; bij de crisis waar we net uitkomen en onderwaterhypotheken”, vinden oprichters Jeroen van Amerongen en Jaime Jorba Bos.

 

De ondernemers, die beiden afkomstig zijn uit de traditionele incassowereld, proberen sinds begin 2014 de markt op te schudden met hun non-profit incassobureau.

 

Het belangrijkste verschil met andere incasso-organisaties is de manier waarop Faircasso debiteuren benadert, legt Van Amerongen uit. „Wij proberen mensen met schulden de helpende hand te bieden in plaats van de druk op te voeren.” Dat uit zich niet alleen in de manier van communiceren in brieven en mails die het bedrijf verstuurt maar ook in het huisbezoek dat standaard wordt afgelegd.

 

„Door onze klanten persoonlijk te benaderen kunnen we makkelijker op de specifieke situatie inspringen”, aldus Van Amerongen. „Ook bij ons is de belangrijkste prioriteit natuurlijk dat de schuld betaald wordt, maar als dat niet kan dan treffen we een betalingsregeling met de debiteur. En die is niet standaard drie maanden maar afhankelijk van de situatie.”

 

Ook linkt het bedrijf schuldenaren indien nodig aan een ‘budgetmaatje’ of de schuldhulpverlening. „Faircasso gaat voro het oplossen van alle schulden van de cliënt. We nemen mensen bij de hand. Er is bijna altijd een oplossing mogelijk.”

 

De manier van werken van Faircasso kost aanzienlijk meer tijd dan die van traditionele incassobureaus. „Maar klanten besparen door ons in te schakelen aanzienlijk op gerechtelijke kosten”, vertelt Van Amerongen. „Van de honderd dossiers gaan er normaal gemiddeld tien naar de deurwaarder, bij ons zijn dat er minder dan vijf. Ons rendement is uiteindelijk beter, niet alleen op financieel maar ook op menselijk vlak.”

 

Lachend: „Onze manier van werken is eigenlijk voor alle partijen interessant, behalve voor de uitvoerder; voor ons dus. Vandaar dat we ook geen winstoogmerk hebben. Anders zou deze manier van werken niet te bolwerken zijn.”