dinsdag 15 september 2015 / Telegraaf.nl / EPA

Online / DFT Ondernemen

Prinsjesdag: wat verandert er voor ondernemers?

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft het koffertje met daarin de Miljoenennota en de Rijksbegroting overhandigd aan de Tweede Kamer. Wat zijn de belangrijkste kabinetsplannen voor ondernemers?

 

Meer financiering

-Vanaf 2017 komt er 50 miljoen euro extra beschikbaar voor de stimulering van start ups en het mkb. Het kabinet maakt het fiscaal aantrekkelijk voor particulieren om te investeren in nieuwe en bestaande bedrijven .Met de zogenaamde 'Vriend Piet-regeling', stimuleert het kabinet niet alleen directe investeringen door bijvoorbeeld familie of vrienden in een startende onderneming. Ook investeringen via intermediaire fondsen vallen hieronder. Fondsen kunnen namelijk kapitaal bundelen en daarmee aan een grotere vermogensbehoefte van een onderneming voldoen.

-Daarnaast wordt komend jaar het speciale programma voor startende ondernemers, Startup Delta, voortgezet. Er komt een online financieringswijzer die het voor ondernemers makkelijker maakt om snel en eenvoudig te bekijken welke financieringsopties voor hen beschikbaar zijn om groeiplannen te realiseren. In 2015 heeft het kabinet via het Aanvullend Actieplan MKB-financiering al verschillende garantieregelingen vanuit de overheid beschikbaar gesteld die kunnen leiden tot ongeveer 2,5 miljard euro aan nieuwe mkb-financiering. De uitwerking hiervan loopt door in 2016.

- De twee belangrijkste fiscale regelingen om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren, De Research en Development Aftrek (RDA) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), worden daarvoor in 2016 samengevoegd. Zo maakt het kabinet de regeling effectiever en de aanvraagprocedure voor bedrijven eenvoudiger. Het budget van deze regeling wordt in 2016 verhoogd met 100 miljoen euro en vanaf 2017 met 115 miljoen euro.

ZZP

- Een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gaat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Deze overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor loonheffing. De wijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2016.

- De kinderopvangtoeslag gaat per 1 januari 2016 omhoog. Als werkende ouder krijgt u straks meer toeslag voor elk kind dat naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaat.

Personeel

-Het voorgenomen Lage Inkomens Voordeel (LIV) moet het vanaf 2017 aantrekkelijk maken om mensen met een laag inkomen (tot 120% minimumloon) in dienst te houden.

-Bevalt de partner van uw werknemer? Hij (of zij) krijgt straks langer volledig betaald vrij ('vaderverlof') na de bevalling. Het kraamverlof gaat van 2 naar 5 dagen. De wijziging gaat naar verwachting in 2017 in.

Duurzame energie

-Consumenten kunnen tot bijna 200 euro per jaar besparen op hun energierekening wanneer zij gezamenlijk investeren in lokale energieopwekking via bijvoorbeeld zonnepanelen. De regeling voor het lokaal opwekken van energie, wordt in 2016 voor dit doel verruimd en stelt bedrijven en consumenten in staat op lokaal niveau een speciale energiecoöperatie op te richten. De korting op de energiebelasting die voor deze regeling geldt, stijgt van 7,5 cent per kWh naar 9,0 cent per kWh in 2016.

Van tafel

Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland prijzen op de website van MKB-Nederland het kabinet voor het niet doorzetten van de btw-verhoging en voor het van tafel vegen van de verlaging van de zelfstandigenaftrek, de verhoging van belastingen voor ondernemers in box 2 en van de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro op belangrijke innovatieregelingen.